Patrick van der Ploeg | GURUZ

Patrick van der Ploeg

Penningmeester bestuur

Patrick van der Ploeg - Penningmeester bestuur

Patrick van der Ploeg houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen van bedrijven. Dat doet hij met veel liefde en interesse in met name bedrijven binnen de uitzend- en detacheringsbranche. Een branche die bekend staat om het menselijk kapitaal wat daarbinnen actief is en waarbij iedereen zich realiseert dat hoe beter je hier mee om gaat hoe succesvoller je kunt zijn. Vaak doet hij dat als adviseur soms ook als investeerder.

Zijn overtuiging is dat je secuur om moet gaan met talent en dat aankomende talent cruciaal is voor de continuïteit van bedrijven. Daarom heeft hij (mede) diverse initiatieven opgestart om mensen te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan bekende BBL-trajecten binnen de technische sector, maar ook aan bootcamps voor specifieke beroepen.

Binnen de stichting Guruz is hij gekozen als penningsmeester en zorgen zij als bestuur dat de ambities op de lange termijn door een gezonde financiële huishouding gerealiseerd gaan worden.